política de privacitat

1.- Qui és el Responsable del tractament de les dades personals dels Usuaris web?
Denominació Social: INMOBILIARIA Y PROYECTOS, S.L.
Domicili Social: Barcelona, Carrer Pedro i Pons, número 9-11, 4t-1a
CIF: B08155236
Telèfon: (+34) 93 321 93 41
Adreça electrònica: santaclara@santaclararestaurante.com
Inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 22.567, Foli 151, Full B-38.968, inscripció 1a

2.- Amb quina finalitat es tracten les dades personals dels Usuaris web?
Per tal de poder gestionar les sol·licituds dels usuaris web que es posin en contacte amb Santa Clara Restaurant a través d’aquesta web. Per poder enviar correus comercials sobre els hotels del grup empresarial SANTA CLARA RESTAURANTE.

3.- Per quant de temps conservarà SANTA CLARA RESTAURANTE les dades personals dels Usuaris web?
Les vostres dades personals es conservaran durant cinc anys.

4.- Quina és la legitimació per al tractament de les dades personals dels Usuaris web?
La base legal per al tractament de les dades dels Usuaris web és el consentiment previ d’aquests atorgat mitjançant l’acceptació d’aquesta Política de Privadesa.

5.- A quins destinataris es comunicaran les vostres dades?
Les dades personals dels Usuaris web seran comunicades als hotels del grup empresarial SANTA CLARA RESTAURANTE sobre la base del nostre interès legítim i amb la finalitat de poder prestar-li un millor servei. En qualsevol cas, no seran transferits internacionalment, excepte obligació legal.

6.- Quins són els drets dels Usuaris web sobre les vostres dades personals?
Santa Clara Restaurante garanteix en tot cas als Usuaris web l’exercici dels seus drets i que consisteixen a:

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si al Santa Clara Restaurante estem tractant dades personals seves o no.

Les persones interessades tenen dret també a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que van ser recollits .

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en què únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. Santa Clara Restaurante deixarà de tractar les dades, tret de motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Els usuaris web també tenen dret a la portabilitat de les seves dades a altres empreses, sempre que així ho sol·licitin expressament i tècnicament sigui possible fer-ho ia no ser objecte de decisions individualitzades automatitzades (inclosa l’elaboració de perfils).

L’Usuari web podrà exercir els seus drets remetent una sol·licitud expressa, a través de qualsevol dels mitjans següents: Correu electrònic: santaclara@santaclararestaurante.com Correu postal: C/Pedro i Pons 9-11, CP 08034 de Barcelona Així mateix, s’informa a els Usuaris web que tenen dret a retirar el seu consentiment en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada i que poden presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no n’hi hagi obtingut satisfacció en lexercici dels seus drets. Totes les dades de contacte i tràmits davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades les podreu trobar a través de la pàgina web: https://www.agpd.es

7.- Com hem obtingut les dades personals dels Usuaris web?
Santa Clara Restaurante, ha obtingut les dades dels Usuaris web pel contacte del propi Usuari web amb el Santa Clara Restaurante a través del telèfon i/o correu electrònic que apareixen a la pàgina web del restaurant.

8.- Categories de dades personals tractades
Les dades personals a les quals Santa Clara Restaurante té accés són les següents:

 

Dades d’identificació
Adreces postals o electròniques
No es tracten dades especialment protegides o de categories especials.
9.- Normativa aplicable
Santa Clara Restaurant tractarà les dades de conformitat amb:

 

El Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de les dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD)
La Llei Orgànica 15/1999, del 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD).
10.- Consulta
Si teniu qualsevol dubte o comentari sobre la manera com Santa Clara Restaurante utilitza les dades dels Usuaris web, escriviu-nos a santaclara@santaclararestaurante.com

 

En compliment de la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic d’Espanya, us informem que aquesta pàgina Web és propietat d’INMOBILIARIA Y PROYECTOS, S.L., d’ara endavant SANTA CLARA RESTAURANTE, amb domicili al C/Pedro i Pons 9-11, CP 08034 de Barcelona, amb C.I.F. B08155236, i inscrita al Registre Mercantil de Barcelona amb les dades següents: Tom 22.567, Foli 151, Full B-38.968, inscripció 1a. Per a qualsevol consulta o proposta, contacteu-nos a l’e-mail santaclara@santaclararestaurante.com, o al telèfon 93 321 93 41 . Aquesta pàgina web es regeix per la normativa exclusivament aplicable a Espanya, quedant-hi sotmesa, tant nacionals com estrangers que utilitzin aquesta web. L’accés a la nostra pàgina Web per part de l’USUARI és gratuït i està condicionat a la prèvia lectura i acceptació íntegra, expressa i sense reserves de les presents CONDICIONS GENERALS D’ÚS vigents en el moment de l’accés, que preguem llegiu detingudament. L’USUARI en el moment que utilitza el nostre portal, els seus continguts o serveis, accepta i se sotmet expressament a les condicions generals d’ús. Si l’usuari no està d’acord amb aquestes condicions d’ús, cal abstenir-se d’utilitzar aquest portal i operar-hi. En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració de la nostra Web, ampliar o reduir serveis, i fins i tot suprimir-la de la Xarxa, així com els serveis i continguts prestats, tot això de forma unilateral i sense avís previ.

A. PROPIETAT INTEL·LECTUAL
Tots els continguts, textos, imatges i codis font són propietat de SANTA CLARA RESTAURANTEo de tercers als quals s’han adquirit els seus drets d’explotació i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial. L’usuari únicament té dret a un ús privat dels mateixos, sense ànim de lucre, i necessita autorització expressa de SANTA CLARA RESTAURANT i/o el titular dels drets per modificar-los, reproduir-los, explotar-los, distribuir-los o qualsevol dret pertanyent al titular. L’establiment d’enllaços al nostre portal no confereix cap dret sobre aquest, i s’autoritza exclusivament a permetre l’accés a la nostra web, i queda prohibida en altres pàgines la reproducció total o parcial de les imatges i continguts del nostre portal. Així mateix, el simple fet d’establir un enllaç a la nostra pàgina web no dóna dret a atorgar-se la categoria de col·laborador o soci de SANTA CLARA RESTAURANTE. Està absolutament prohibida la imitació ja sigui total o parcial del nostre portal.

B. CONDICIONS D’ACCÉS
L’accés a la nostra pàgina web és gratuït i no exigeix prèvia subscripció o registre. Tot i això, SANTA CLARA RESTAURANTE es reserva el dret d’oferir serveis que requereixin el registre previ de l’usuari. En tot cas, aquests serveis quedaran degudament identificats a la Web, amb fàcils indicacions per al seu registre. L’usuari ha d’accedir a la nostra pàgina Web d’acord amb la bona fe, les normes d’ordre públic, les presents Condicions Generals d’ús. L’accés al nostre lloc web es realitza sota la pròpia i exclusiva responsabilitat de l’usuari, que respondrà en tot cas dels danys i els perjudicis que pugui causar a tercers oa nosaltres mateixos. L’usuari té expressament prohibit la utilització i l’obtenció dels serveis i continguts oferts a la present pàgina web, per procediments diferents dels estipulats en aquestes condicions d’ús, i si escau en les condicions particulars que regulin l’adquisició de determinats serveis. Tenint en compte la impossibilitat de control respecte a la informació, continguts i serveis que continguin altres llocs web als quals es pugui accedir a través dels enllaços que la nostra pàgina web posa a la vostra disposició, us comuniquem que SANTA CLARA RESTAURANTE, queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota mena que poguessin derivar per la utilització d’aquestes pàgines web alienes a la nostra empresa per part de l’usuari. SANTA CLARA RESTAURANTEes reserva el dret d’exercitar les accions legals oportunes contra aquells USUARIS que vulnerin les presents condicions generals d’ús, acceptant l’USUARI que la no iniciació d’aquestes accions no constitueix una renúncia formal a aquestes, i romanen vigents fins als terminis de prescripció de les infraccions.

C. PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS
La confidencialitat, el secret professional i la seguretat són valors primordials de SANTA CLARA RESTAURANTE, que assumeix el compromís de garantir la privadesa de l’usuari o visitant en tot moment, i en totes les interaccions amb aquell SANTA CLARA RESTAURANTE assumeix també el compromís de no demanar informació innecessària sobre l’usuari. Així mateix, ens comprometem a tractar amb extrema diligència la informació personal que l’usuari pugui facilitar a través del nostre web. De conformitat amb la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), i Reial Decret 1720/2007 de desenvolupament de la LOPD, us informa que la utilització de determinats serveis a la nostra pàgina web requereix que ens faciliti determinades dades personals a través de formularis de registre o mitjançant l’enviament de missatges de correu electrònic, i que aquests seran objecte de tractament i incorporats als fitxers de SANTA CLARA RESTAURANTE , titular i responsable del mateix. L’enviament referit de les dades personals constitueix el consentiment exprés al seu tractament, si bé de caràcter revocable i sense efectes retroactius. Així mateix us informem que per salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals s’aplicaran les mesures de seguretat tècniques i organitzatives exigides al Reial Decret 1720/2007 que regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

Ús de les vostres dades personals.
Les dades que us sol·licitem són les adequades, pertinents i estrictament necessàries per a la finalitat per la qual es recullen, i en cap cas està obligat a facilitar-nos-les. Així mateix, ens certifica que totes les dades que ens facilita són certes, veraces i pertinents per a la finalitat per la qual els sol·licitem. La nostra pàgina web recull les vostres dades personals mitjançant la recepció de diversos formularis ia través del correu electrònic on podeu sol·licitar-nos qualsevol tipus d’informació, aclariment o dubte. L’enviament dels mateixos implica la seva autorització a incorporar-los als nostres fitxers corresponents, si SANTA CLARA RESTAURANTE ho considera convenient, i aquests estaran regulats per aquestes polítiques de privadesa. Les vostres dades seran incorporades als nostres fitxers de tractament de dades. Així mateix, per poder participar als concursos i promocions presentats en aquesta web, els menors de 14 anys han d’obtenir prèviament permís dels seus pares, tutors o representants legals. Per això hauran d’adjuntar el nom complet, e-mail i D.N.I, dels mateixos, als efectes que puguem sol·licitar la seva autorització per al tractament de dades necessari per gestionar la participació al concurs. La plena responsabilitat en la determinació dels continguts i serveis concrets als quals accedeixen els menors d’edat correspon als majors al càrrec dels quals es troben. L’EMPRESA, es reserva el dret de decidir la incorporació o no de les dades personals als seus fitxers.

Recepció de Currículums Vitae.
En el cas d’enviar-nos el vostre currículum vitae, en virtut de la Llei de Protecció de Dades Personals, us informem que les vostres dades personals s’incorporaran als nostres fitxers, amb la finalitat de disposar del vostre currículum per dur a terme processos de selecció de personal si el vostre perfil professional s’ajusta a les nostres necessitats. Mentre no cancel·leu expressament les vostres dades personals dels nostres fitxers, entenem que continua interessat a formar-ne part per a processos de selecció futurs. Amb la finalitat de mantenir actualitzats els nostres fitxers de dades personals, preguem ens comuniqueu qualsevol canvi o modificació que s’hi produeixi.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades personals.
En qualsevol moment podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició previstos a la llei mitjançant escrit signat dirigit a la SANTA CLARA RESTAURANTE a l’adreça C/ Pedro i Pons, 9-11, 4-1 Barcelona o mitjançant correu electrònic a l’adreça santaclara@santaclararestaurante.com.

Comunicacions de dades.
SANTA CLARA RESTAURANTE us informa que les vostres dades són tractades confidencialment i són utilitzades exclusivament de manera interna i per a les finalitats indicades. Per tant, no cedim ni comuniquem a cap tercer les teves dades, excepte en els casos legalment previstos, o que l’USUARI ens ho autoritzi expressament

Seguretat de les vostres dades personals.
Amb l’objectiu de salvaguardar la seguretat de les vostres dades personals, us informem que SANTA CLARA RESTAURANTE ha adoptat totes les mesures d’índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir la seguretat de les dades personals subministrades de la vostra alteració, pèrdua, i tractaments o accessos no autoritzats. , tal com exigeix el Reial decret 1720/2007 regula el reglament de mesures de seguretat dels fitxers que continguin dades de caràcter personal.

Actualització de les vostres dades.
És important que perquè puguem mantenir les seves dades personals actualitzades, ens informi sempre que hi hagi hagut alguna modificació, en cas contrari, no responem de la seva veracitat. Considerem que si no cancel·leu les vostres dades personals expressament dels nostres fitxers, continueu interessats a seguir-hi incorporat fins que SANTA CLARA RESTAURANTE ho consideri oportú i mentre sigui adequat a la finalitat per la qual es van obtenir.

SANTA CLARA RESTAURANTE, no es fa responsable de la política de privadesa respecte a les dades personals que pugui facilitar a tercers per mitjà dels enllaços disponibles a la nostra pàgina web.

SANTA CLARA RESTAURANTE pot modificar les presents polítiques de privadesa per adaptar-les a les modificacions que es produeixi a la nostra web, així com modificacions legislatives o jurisprudencials sobre dades personals que vagin apareixent, per la qual cosa exigeix la seva lectura, cada vegada que ens faciliti les seves dades a mitjançant aquesta Web. Per a qualsevol qüestió respecte a la Política de Protecció de Dades Personals podeu posar-vos en contacte amb nosaltres en les dades a dalt indicades.

D. RESPONSABILITATS
En posar a disposició de l’usuari aquesta pàgina web volem oferir-vos tota una sèrie de continguts i serveis de qualitat, utilitzant la màxima diligència en la prestació dels mateixos així com en els mitjans tecnològics utilitzats. Tot i això, no respondrem de la presència de virus i altres elements que d’alguna manera puguin danyar el sistema informàtic de l’usuari. L’USUARI té prohibit qualsevol tipus d’acció sobre el nostre portal que origini una excessiva sobrecàrrega de funcionament als nostres sistemes informàtics, així com la introducció de virus, o instal·lació de robots, o programari que alteri el funcionament normal del nostre web, o en definitiva pugui causar danys als nostres sistemes informàtics. L’usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l’ús de la nostra pàgina web, sent l’únic responsable de tot efecte directe o indirecte que sobre la pàgina web es derivi, incloent-hi, de manera enunciativa i no limitativa, tot resultat econòmic, tècnic i/o jurídic advers, així com la defraudació de les expectatives generades pel nostre portal, obligant-se l’usuari a mantenir indemne SANTA CLARA RESTAURANTE per qualssevol reclamacions derivades, directament o indirectament d’aquests fets.

SANTA CLARA RESTAURANTE queda exonerat de responsabilitat per qualsevol reclamació respecte als drets de propietat intel·lectual dels articles i imatges publicades al seu portal, així com no garanteix l’exactitud, veracitat i vigència dels continguts d’aquesta pàgina web, ja siguin propis, de tercers, o enllaçables a altres webs, quedant totalment exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de l’ús dels mateixos. SANTA CLARA RESTAURANTE queda exonerada de qualsevol responsabilitat derivada de qualsevol reclamació, inclòs el pagament d’honoraris a advocats, per les demandes i reclamacions originades per tercers per l’incompliment per part de l’USUARI de les nostres condicions d’ús, accés i política de privadesa, o qualsevol altra reclamació per l’incompliment de la legislació vigent. L’USUARI reconeix que ha entès tota la informació respecte a les condicions d’ús del nostre portal, i reconeix que són suficients per a l’exclusió de l’error i, per tant, les accepta íntegrament i expressament. L’USUARI és plenament conscient que la mera navegació per aquesta pàgina web, així com la utilització dels seus serveis, implica l’acceptació de les condicions d’ús presents. Tot allò referent a la nostra pàgina web, es regeix exclusivament per les lleis espanyoles. En el cas que es produeixi qualsevol tipus de discrepància o diferència entre les parts en relació amb la interpretació i contingut de la present pàgina web, totes les parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de la província de la ciutat on es troba la seu central, a dalt indicada. Per a qualsevol qüestió respecte a les Condicions d’Ús de la nostra pàgina web podeu posar-vos en contacte amb nosaltres en les dades indicades més amunt.